Проведе се кръгла маса в Одеса , Украйна

ПРЕС- СЪОБЩЕНИЕ

  На 20 и 21 септември 2019 г. в Одеса, Украйна се проведе Кръгла маса за обсъждане на добри практики за управление на отпадъците и дейности за повишаване на ангажираността за опазване на чистотата на реките и морето в Черноморски регион с участието на партньорите по проект MARLENA и представители на заинтересованите страни от региона.

Срещата започна с приветствени думи на домакина - директора на Института по проблемите на пазара и икономическо-екологическите изследвания към Националната академия на науките на Украина Акад. Проф. Доктор по икономика Борис Буркински и представителите на другите партньори в проекта - Реджеп Гън от Община Демиркьой, Турция, Владимир Димитров от Асоциация Зелена Странджа, Деян Йотов-координатор и Тонка Стоева – зам. кмет от община Малко Търново, България, Артур Небуну от Екологичен и съвещателен център Кахул, Република Молдова, Елена Кардаш от Асоциация за устойчиво развитие„Прут- Дунаре“ (FLAG Galati), Румъния.Интересни практики за управление на отпадъците представиха Енгин Юзтурк - директор на регионалното управление по околната среда и градоустройство на Къркларели, Мурат Дениз - директор на Националния Парк Инеада, Румяна Костова - директор на Парк Странджа, Кармен Костаче от Асоциация за транс-гранично сътрудничество "Дунавски регион", Галац, Лилиана Корнеа от Национална служба за охрана на околната среда и други.

Координаторът на проекта Ибрахим Чекич представи дейностите по проекта и сподели добри практики от Турция.Владимир Димитров, председател на Асоциация "Зелена Странджа" презентира дейностите по проекта, разказа за еко-лагерите и походите за почистване на територии по крайбрежието на Черно море и реките в Странджа.Милена Андонова разказа за важността от ранното включване на децата и учениците в екологични дейности и възпитанието им в опазване на околната среда.

Радостина Ценова, представител на Фондация "Биоразнообразие" презентира Атанасовското езеро и екологичните акции, свързани с бургаските езера. Атанас Стоев- ръководител на депото за неопасни отпадъци в Малко Търново и Марина Дичева от  Областна администрация  Бургас запознаха аудиторията с добрите практики по управлението на отпадъците в Община Малко Търново, кампания за повишаване на ангажираността за разделно събиране и екологични инициативи и добри практики за насърчаване на отговорно поведение на гражданите в област Бургас. По същите теми презентираха Володимир Полторак от Украйна, Татяна Марин и Николае Костилеану от Молдова, Габриел Кристиан Джордже от Румъния.

Във втория ден от Кръглата маса бяха представени резултатите от различни екологични проекти и изследвания, извършени от местни неправителствени организации, сред които "Екопростор", Черноморски дамски клуб и др.   

         

 

Проект MARLENA –BSB 139 е финансиран от Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

 

 

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2019-10-14/
календар на събитията

ДокументиБюлетин