Международен ден на Черно море

Международен ден на Черно море  се чества на 31 октомври.

16 милиона души от 6 държави от Черноморските страни празнуват този ден това са: България, Румъния, Грузия, Руската федерация, Турция и Украйна. На този ден през 1996 г. беше подписан Стратегическият план за Черно море. Основните трансгранични предизвикателства на Черноморския регион са следните: еутрофикация / обогатяване на хранителни вещества; промени в живите морски ресурси; химическо замърсяване; и биоразнообразието / промените в местообитанията, включително въвеждането на чужди видове.

 Международният ден на Черно море е регионална дейност, предназначена да повиши обществената осведоменост за необходимостта от регионално сътрудничество, необходимо за защитата на Черно море.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2019-10-31/
календар на събитията

ДокументиБюлетин