Доброто сътрудничество води до по-видими резултати

От години Областна администрация Бургас обединява различни институции и работи активно с доброволци за по-чиста природа и по-добра среда за живот.

През 2020 г. активната работа и сътрудничество продължават. Областна администрация Бургас, заедно с представители на РИОСВ, Басейнова дирекция и доброволци от областта започва лятна кампания за почистване на влажните зони около Бургас и на замърсените места по южното Черноморие -  района на Езерото Вая, Горно Езерово и другите влажни зони около град Бургас.

Сред първите отзовали се на поканата за почистване на бреговете на влажните зони в района на Бургас са представители на СНЦ „Зелена Странджа“ – партньор по проект Marlena BSB 139 „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ (насочен срещу замърсяването в Черно море, реките, защитените зони и природните резервати в близост до басейна на Черно море) и Фондация Виа Понтика, която успешно изпълнява проект RedMarLitter BSB 552 - „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море “. Двете неправителствени организации заедно с Община Малко Търново, партньор по проект MARLENA и Съвет за развитие на туризъм в Община Несебър, партньор по проект ZEWSGES подписаха меморандум за сътрудничество през 2020 г.

Разработената в рамките на проект MARLENA платформа се оказа един много полезен инструмент, чрез който всеки идентифицирал замърсяване може да инициира кампания за почистване или елиминиране на нерегламентирано сметище.

http://bulgaria.marlenablacksea.eu/indexinzam.php

В съответствие с общата цел на тези проекти,  за подобряване на благосъстоянието в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и защита на околната среда, партньорите предприеха редица съвместни действия и показаха че доброто сътрудничество води до по-видими резултати и увеличава добавената стойност на проектите, финансирани по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

-
/2020-07-18/

    Warning: copy(novini/39.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vetrino/public_html/bulgaria.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 212

    Warning: getimagesize(nthumb/39.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/vetrino/public_html/bulgaria.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 216

календар на събитията

ДокументиБюлетин