Неправителствени организации отново подкрепиха местните власти

От години Областна администрация Бургас обединява различни институции и работи активно с доброволци за по-чиста природа и по-добра среда за живот, a проектите са се превърнали в добра практика за обединение на хората.

Служители от администрациите и доброволци освободиха от стотици килограми отпадъци важни за област Бургас места. Бреговете на езерата Вая и Атанасовско, районът и плажната ивица около резерват „Ропотамо“ към днешна дата “дишат“ спокойно. Автомобилни гуми, стари мебели, строителни отпадъци, пластмаса с различен произход и разнородни битови предмети са изнесени от влажните зони.

Над 200 са участниците в трите кампании, провеждани по проект на Областна администрация Бургас. Сред тях са служители на РИОСВ, Общините Бургас и Приморско, представители на дирекцията по горите и Областна дирекция „Земеделие“. Активно е участието и на неправителствения сектор в лицето на  Фондация „Виа Понтика“, СНЦ „Зелена Странджа“, „Биоразнообразие“. Почистването започна на езерото Вая в средата на юли, продължи с места около резерват „Ропотамо“ и приключи  при Атанасовско езеро в частта „Атанасовска коса“.

Сред първите отзовали се на поканата за почистване на бреговете на влажните зони в района на Бургас са представители на СНЦ „Зелена Странджа“ – партньор по проект Marlena BSB 139 „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ (насочен срещу замърсяването в Черно море, реките, защитените зони и природните резервати в близост до басейна на Черно море) и Фондация Виа Понтика, която успешно изпълнява проект RedMarLitter BSB 552 - „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море “. Двете неправителствени организации заедно с Община Малко Търново, партньор по проект MARLENA и Съвет за развитие на туризъм в Община Несебър, партньор по проект ZEWSGES подписаха меморандум за сътрудничество през 2020 г.

В съответствие с общата цел на тези проекти,  за подобряване на благосъстоянието в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и защита на околната среда, партньорите предприеха редица съвместни действия и показаха, че доброто сътрудничество води до по-видими резултати и увеличава добавената стойност на проектите.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2020-09-01/
календар на събитията

ДокументиБюлетин