Заедно за по-синьо Черно море

Събитието се организира от Министерството на околната среда и водите и в него участват представители на Черноморската комисия, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, държавната и местната власт, учени и еколози.

Тазгодишното издание на конференцията е под мотото "Заедно за по-синьо Черно море". Нейната цел е да подпомогне целенасоченото и устойчиво развитие на Черноморския регион. Извършеното до момента в рамките на Общия дневен ред на Черно море, както и на други политически, икономически и екологични формати, е добра основа за надграждане и постигане на балансирано опазване на Черно море и икономическото развитие на региона.

Форумът започна с приветствия от г-жа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите; г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас и г-н Халил Ибрахим Сюр, изпълнителен директор на Постоянния секертариат на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване.

В първата част на събитието „Черно море  - грижата днес за по-добро утре“  се проведе Дискусия за Черно море – добри практики, перспективи, предизвикателства с участието на г-жа Ивелина Василева, председател на Парламентарната Комисия по околната среда и водите; г-жа Ирина Ставчук, Комисар, Комисия за опазване на Черно море от замърсяване, Министерство на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна; проф. д-р арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие и хоноруван преподавател в УАСГ и г-жа Мая Джавакишвили, Комисар, Комисия за опазване на Черно море от замърсяване, Министерство на опазване на околната среда и земеделието на Грузия.

През втората част на форума бяха представени следните проекти:

  • Представяне на проект „Да направим Черно море синьо“ (Blueing the Black sea), съфинансиран от Глобалния фонд за околна среда -  г-жа Еолина Милова, Световна Банка в България;
  • Представяне на проект „Син Растеж“ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.доц. Светлана Желева, заместник-ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров и ръководител на проекта.

Събитието завърши с представяне на Програма "Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 и обявяване на резултатите по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Местоположението на Бургас има геостратегическо значение, което обуславя развитието на града като регионален, национален и международен център в икономическо, логистично, културно и социално отношение. Наличието на влажни зони в непосредствена близост до морето с изключително биоразнообразие допринася за уникалния облик на града.

Бургас има и ключова роля за установяването на международни партньорства с градове от другите черноморски държави и за провеждането на европейската политика за икономическо развитие на региона.

Международният ден на Черно море (31 октомври) отбелязва годишнината от подписването през 1996 г. на стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Документът очертава рамката на сътрудничество между черноморските държави по отношение състоянието и бъдещето на Черно море и региона.

Отчитайки сериозното влошаване на екологичното здраве на Черно море, шестте държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна - подписват през април 1992 г. в Букурещ Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция), която представлява правна и дипломатическа платформа за съвместни действия.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2020-10-30/
календар на събитията

ДокументиБюлетин