Кампания за ограничаване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба на остров Света Анастасия

Campaign to restrict the use of disposable plastic products on the island of St. Anastasia /
Организатор - Община Бургас

От 1 юни 2019 година Община Бургас стартира кампания за ограничаване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба на остров Света Анастасия. Напитките ще се предлагат само в стъкло и метал. Съдовете за еднократна употреба ще са от хартия, чашите и сламките също. Знаем, че пластмасата е навсякъде около нас, но малко по малко, чрез личния пример на всички нас, възрастните, трябва да научим днешните деца да ползват все по-рядко най-неекологичните нейни производни.
В ранните часове на 1 юни водолазите от клуб Приятели на морето - Бургас ще почистят морското дъно около остров Света Анастасия. Традиционно на тази дата посетителите могат да опитат безплатно прясно изпечени миди на тенекия. Екипът на острова ще ви предложи да се разхладите с наливна бира и домашно приготвена медена лимонада със свежи ментови листа. Музикантите от група Stiff Bones ще свирят на плажа за настроение.

Програма:
10:00 ч. - 13:00 ч. - Вадене и печене на миди на тенекия
10:30 ч. - 14:00 ч. - Участие на група Stiff Bones
11:00 ч. - 12:00 ч. - Шоу програма "Щурата лаборатория" на сцената на острова
12:00 ч. - Детска работилничка за рисуване върху мидени черупки
14:00 ч. - Лекция Бургас рециклира - за по-чисто Черно море и изработване на весели табели за разделно събиране на отпадъци
15:30 ч. - Детски пленер-конкурс за рисунка на тема Островът и чистото море, съвместно с Национална Художествена Академия - клон Бургас
17:30 ч. - Засаждане на растения с участието на представители от ферма BIOTIFUL


From June 1, 2019, Burgas Municipality launched a campaign to restrict the use of disposable plastic products on the island of St. Anastasia. Drinks will only be available in glass and metal. Disposable containers will be made of paper, cups and straws too. We know that plastic is everywhere around us, but step by step, through the personal example of all of us, the grown-ups, we need to teach todays children to use less and less the least ecological derivatives.
In the early hours of June 1, the divers of Friends of the Sea club - Burgas will clean the seabed around the island of Saint Anastasia. Traditionally on this date, visitors can taste freshly-baked mussels of tin. The island team will offer you to cool with draft beer and home-made honey lemonade with fresh mint leaves. Stiff Bones musicians will play on the beach for a mood.

Programme:
10:00 - 13:00 – Taking and baking of mussels on the tin
10:30 - 14:00 - Participation of group Stiff Bones
11:00 - 12:00 - Show program The Crazy Laboratory on stage of the island
12:00 - Childrens workshop for drawing shellfish
14:00 - Burgas recycles lecture - for a cleaner Black Sea and the production of funny plates for separate collection of waste
15:30 - Childrens Plain Competition for Drawing on Island and the Clean Sea, together with the National Academy of Arts - Burgas Branch
17:30 - Planting of plants with representatives of the BIOTIFUL farm

Публикувано от: Support Marlena

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-06-05

последна промяна(last update):2019-06-05
календар на събитията

ДокументиБюлетин