Почистване на труднодостъпни плажове по маршрут Ахтопол - Велека

Cleaning of hard-to-reach beaches along the route Ahtopol - Veleka /Организатор - Сдружение

Елате отново с нас по любимият на всички маршрут от Ахтопол до Устието на река Велека!
Правили сме го неведнъж и продължаваме - опитваме се да съчетаваме полезното с приятното.

Каним ви на поход по изключително красивия морски бряг на юг от Ахтопол, по време на който заедно ще почистим труднодостъпните плажове от изхвърлените боклуци. Боклуци от близо и далеч, върнати ни обратно от морето, където не им е мястото.

Добре дошли са всички, които обичат природата, чистотата и движението на открито.

За доброволците ще има осигурен безплатен транспорт от Бургас до град Ахтопол и обратно, както и чували, ръкавици, сандвичи и минерална вода.

Акцията се организира от Сдружение "Зелена Странджа" в рамките на проект "Marine and River Litter Elimination New Approach/ MARLENA", BSB 139 в партньорство с Кметство Ахтопол.

Отпадъците ще бъдат събрани непосредствено от морския бряг и пренесени до място, откъдето ще бъдат натоварени и извозени до най-близкото общинско сметище.

Програма, 26 юни /сряда/:

8.30 - Тръване от паркинга на магазин Била до автогара Запад в Бургас. Ще има осигурен безплатен транспорт за доброволците в почистването, необходимо е само да се попълни регистрационната форма под основната информация в сайта на Зелена Странджа. МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!;
10.00 - Събиране пред кметството в Ахтопол, инструктаж, разделяне на работни групи, раздаване на чували, ръкавици, сандвичи и минерална вода;
10.30 - Начало на акцията. Преход по геомаршрут от Ахтопол до устието на река Велека;
14.30 - Товарене на събраните и изнесени отпадъци на камион;
16.00 - Отпътуване за Бургас.


Екипировка
- Удобни обувки или маратонки;
- Малка раница;
- Шапка и крем за слънце;
- Бански, по желание;
- Добро настроение и желание за работа.

Organzied by: for Association Green Strandja
Come again with us on the most favorite route from Ahtopol to the mouth of Veleka river.
We have done it many times and we continue - we try to combine the useful with the pleasant.
We invite you to a hike on the exceptionally beautiful coastline south of Ahtopol, during which we will clean up the hard-to-reach beaches from the litter together. Garbage from near and far- the sea has brought them back where they should not be.
Everyone who loves nature, cleanliness and outdoor movement is welcome.
There will be free transport for the volunteers from Burgas to Ahtopol and back. There will be also bags, gloves, sandwiches and mineral water.
The action is organized by Association Green Strandja in the frames of the project “Marine and River Litter Elimination New Approach”, BSB 139 in partnership with Ahtopol City Hall.
The waste will be collected directly from the seashore and taken to a place where will be loaded and taken to the nearest municipal landfill site.
Programme, 26 June /Wednesday/:
8.30 - Going from the parking lot of Billa near Bus station “West” in Burgas. There will be free transport for volunteers in the cleaning, it is only necessary to fill in the registration form under the main information on the website of Green Strandja.
10.00 - Gathering in front of Ahtopol City Hall, briefing, division of working groups, delivery of sacks, gloves, sandwiches and mineral water;
10.30 - Start the action. Tour on the geographic route from Ahtopol to the mouth of river Veleka;
14.30 - Loading of collected and exported waste on a truck;
16.00 - Departure to Burgas.

Equipment
- Comfortable shoes or sneakers;
- Small backpack;
- Cap and sun cream;
- Good mood and willingness to work.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com
Уеб сайт: Почистване на труднодостъпни плажове по маршрут Ахтопол - Велека

публикувано на: 2019-06-20

последна промяна(last update):2019-06-20
календар на събитията

ДокументиБюлетин