ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

Lets clean Bulgaria together /Организатор - District Govenment Burgas, BbTV

Кампанията „Да изчистим България заедно” на 14 Септември 2019.
Това е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
В изпълнение на дейностите на инициативата „Да изчистим България заедно” bTV Media Group си поставя следните цели:
• Увеличаване на почистените площи в България;
• Събиране на възможно най-голямо количество отпадъци, които замърсяват природата, и транспортирането им до инсталации за сепариране, преработка и депониране;
• Мотивиране на голям брой хора за участие в акции за почистване в цялата страна;
• Повишаване на знанията и информираността на хората по отношение на практики, свързани с намаляване на отпадъците;
• Идентифициране и разпространение на добри практики за поддръжка на чиста околна среда и намаляване на отпадъците;
• Идентифициране и разпространение и стимулиране на добри практики за лесно рециклиране на отпадъци от домакинствата;
• Превръщане на рециклирането и грижата за околната среда в социално желателно поведение и повод за гордост;


The campaign Lets clean Bulgaria together is the largest voluntary initiative in Bulgaria aimed at raising public sensitivity on environmental issues and making Bulgaria cleaner and more beautiful. This year 2019 the largest cleaning action will be held on 14 September 2014
The highlight of the initiative is the Day of the big cleaning. In 2019 bTV Media Group will once again be part of the largest civic initiative in the world - World Clean Up Day 2019. On September 14th, volunteers in Bulgaria will launch the second edition of World Cleaning Day, which will end in Hawaii on the night of September 21st.
In 2019, Let s Clean Bulgaria Together, is expanding with new opportunities to improve the environment we live in. On September 14th, volunteers from across the country will not only be able to clean up dirty areas, but also to initiate other good works, renovating playgrounds and gardens, saving destroyed forests or planting new ones, repairing tourist signs and shelters, painting benches and giving other good examples how to make Bulgaria not only cleaner but more beautiful.
Traditionally, this year s campaign started with a national partner meeting, at which bTV Media Group honors 50 of the most productive and loyal supporters of Let s Clean Bulgaria Together, including national and regional institutions, business organizations and distinguished volunteers.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-05
календар на събитията

ДокументиБюлетин