Замърсено място в с. Младежко до Изворите на река Младежка

Unregulated waste in Mladezhko village /
Организатор - ПП Странджа

Само 15 дни след почистването в района на еко-пътека Изворите на река Младежка, отново са регистрирани замърсявания от недобросъвестни туристи. Регистрираното замърсяване е почистено от екипа на ДПП Странджа. Поздравления за 5 дневната еко акция на територията на ПП Странджа.

Only 15 days after the clean-up in the area of the eco-trail "The springs of the Mladezka (Youth ) River, a new pollution from unscrupulous tourists had been registered again. Poluted place was cleaned by team of Strandja Nature Park Directorate. Congratulations for organized 5 day eco action in Strandja mountain.
Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-09

последна промяна(last update):2019-09-10
календар на събитията

ДокументиБюлетин