Еко-акция нос Форос

Cleaning action Cape Foros /Организатор - Green Strandja

Зелена Странджа ви кани на поредното почистване на красиви кътчета от нашата природа.
Елате с нас на нос Форос - място, много близко до Бургас, но малко познато на бургазлии.
Ще се разходим, ще почистим и ще се любуваме на залеза на фона на града.
Ще изминем разстояние от 5 км, НОСЕТЕ СИ ЧЕЛНИЦИ или ФЕНЕРЧЕТА за на връщане!
КОГА? - Петък, 27 септември, 17.30 часа.
КЪДЕ? - Събираме се на паркинга за Природозащитния център Пода. Оттам ще тръгнем през приюта за кучета към нос Форос.
КАКВО ЩЕ ПРАВИМ? - Докато се разхождаме ще събираме боклуци по пътя и по брега на морето.
ЗАЩО да го правим? - За да направим мястото по-чисто, отколкото е в момента и за да дадем пример на околните и най-вече на децата си как да се държим сред природата и къде е мястото на боклука.
КАК ДА СТИГНЕМ ДО ПОДА?
Можем да осигурим БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ на ограничен брой участници. Тръгваме в 17.00 от паркинга на магазин Била до автогара Запад в Бургас.
Също така можете да дойдете с ВЕЛОСИПЕД по велоалеята до Пода, както и с АВТОБУС от градския транспорт за квартал Крайморие.
ЗАПИСВАНЕТО ЗА СЪБИТИЕТО СТАВА С ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА В САЙТА! http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=231&main_category_id=1&category_id=1
Помислили сме също и за чували, ръкавици, вода и нещо за хапване!
От вас се иска да дойдете и да помогнете колкото можете. Елате и с децата си!
Облечете се подходящо като за лек поход, вземете си и ЧЕЛНИЦИ или друг вид осветление за на връщане.
КРАЙ НА АКЦИЯТА - 20.00 часа.


Green Strandja invites you to participate in a new action to clean another beautiful place of our nature.
Come with us to Cape Foros - a place very close to Bourgas, but little known to Burgas people.
We will take a walk, clean up and enjoy the sunset against the backdrop of the city.
We will walk a distance of 5 km, carry your headlights or flashlights to return.
WHEN? - Friday, September 27, 5:30 pm.
WHERE? -at the parking lot for the Poda Conservation Center. Therefore we are goint to through the dog shelter to Cape Foros.
WHAT ARE WE GOING TO DO? - As we walk, we will collect junk on the road and along the seashore.
WHY DO WE DO IT? - To make the place cleaner than it is now, and to give an example to those around us, and especially to our children, how to behave in nature and where the garbage is.
HOW TO GET TO THE FLOOR?
We can provide FREE TRANSPORT for a limited number of participants. We leave at 17.00 from the parking lot of the Bila shop to the West Bus station in Burgas.
You can also cycle by bike to Poda, as well as by bus from the city transport to the Kraimorie district.
JOINING THE EVENT IS COMPLETED BY FILLING THE SITE FORM.
http://zelenastrandja.com/cat_detailed.php?id=231&main_category_id=1&category_id=1
We also thought about sacks, gloves, water and something to eat.
You are asked to come and help as much as you can. Come with your children too!
Dress appropriately as a light hike, get yourself a SHUTTER or other return lighting.
END OF THE ACTION - 8 pm.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-09-25
календар на събитията

ДокументиБюлетин