Международен ден на влажните зони

International Wetlands Day /Организатор -

Всяка година на 2-ри февруари светът отбелязва Международния ден на влажните зони. И този път Бургас се включва в инициативата с няколко интересни събития, организирани от Фондация „Виа Понтика“, съвместно с Община Бургас и РИОСВ-Бургас. Патрон е г-жа Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.

На 29 януари в Експоцентър „Флора“ от 14 часа ще се проведе информационен ден и представяне на мобилно приложение за мигриращи птици, разработено съвместно с деца от еко клуб „Капитан Планета“ към ОУ „А. Г. Коджакафалията“.

Друга интересна част от програмата е представянето на победителите в комикс конкурса с екологична насоченост на тема „Супергерои в опазванена влажните зони и околната среда“.

Повече за събитието ще научите от Ана Янчева – координатор „Проекти“ към Фондация „Виа Понтика“. Тя беше гост в предаването „Палитра“
Красимира Тодорова
radioburgas.net

Every year on February 2nd, the world celebrates International Wetlands Day. This time Burgas joins the initiative with some interesting events organized by the Via Pontica Foundation, together with the Municipality of Burgas and RIEW-Burgas. The patron is Mrs. Yordanka Ananieva – Deputy Mayor for Education, Health and Social Affairs.

On January 29 at the Flora Expocenter at 2 pm there will be an information day and presentation of a mobile application for migratory birds, developed jointly with children from the Captain Planet Eco Club at the “A.G. Kozhakafalia” Primary School.

Another interesting part of the program is the presentation of the winners in a Comic Book Contest with environmental focus on “Superheroes in Wetlands and the Environment”.

You will learn more about the event from Anna Yancheva – Project Coordinator at the Via Pontica Foundation. She was a guest on Palitra broadcast.

Krasimira Todorova
radioburgas.net
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-01-27

последна промяна(last update):2020-01-27
календар на събитията

ДокументиБюлетин