Защитена зона Пода

Poda protected area /
Организатор -

В района на защитена местност Пода отново са изхвърлени гуми, бутилки и други боклуци.

Poda protected area is polluted again with garbish.
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2020-04-10
календар на събитията

ДокументиБюлетин