Обучителни визити, Бургас България

Study visits in the region of Burgas, Bulgariа /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

Обучителни визити, Бургас България
Ще бъдат представени добри практики на местни власти и организации, свързани с управление на отпадъците в област Бургас


Study visits in the region of Burgas, Bulgariа
Visiting of Good examples: best solutions of local authorities and organizations related to the treatment and disposal of waste

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 0898579951
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com
Уеб сайт: Обучителни визити, Бургас България

публикувано на: 2020-12-21
календар на събитията

ДокументиБюлетин