Обучителни визити в област Бургас, ден 2

Study visits in the region of Burgas, Bulgariа, day 2 /Организатор - СНЦ Зелена Странджа

Панел 3
Добрият пример. Всеки може да даде своя принос.

Ще бъдат представени добри решения и местни иницитиви, свързани с управление на отпадъците в област Бургас.

Компостиране в детските градини в гр. Бургас

Кампания „Жива елха“- една прекрасна инициатива за радост, настроение и удовлетворение по време на празниците!

Оригинални идеи на предприемачи от област Бургас


Panel 3 The good example. Everyone can contribute.

Panel 3

Visiting of Good examples: best solutions and local initiatives related to the treatment and disposal of waste.

Composting in kindergartens in Burgas

"Live Christmas tree" campaign - a wonderful initiative for joy, mood and satisfaction during the holidays

Original ideas of entrepreneurs from Burgas region

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 0898579951
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com
Уеб сайт: Обучителни визити в област Бургас, ден 2

публикувано на: 2021-01-06
календар на събитията

ДокументиБюлетин