Финална прес-конференция на проект MARLENA в Бургас

Final press conference of MARLENA project in Burgas /
Организатор - СНЦ Бъдеще за Странджа

Финалната прес конференция на СНЦ "Зелена Странджа" по проект MARLENA ще се проведе на 12.02.21 г. от 10,30 в сградата на бизнес-инкубатор в Бургас.
Пред учениците от профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски", гр. Бургас ще бъдат представени филми, обучителни материали и функциите на платформата MARLENA, като инструмент за организиране на еко-акции и други събития за опазване на крайбрежето и реките от замърсявания.

The activities of NGO Green Strandja under the project "Marine and River Litter Elimination New Approach" BSB 139, MARLENA will end with press conference in Burgas.
The final press conference in Burgas will be held on 12.02.21 at 10.30 in the premises of Business Incubator Burgas.
To the students from the high school for foreign languages Vassil Levski in Burgas will be presented films, educational materials and the functions of the MARLENA platform - as a tool for organizing eco-actions and other events for protection of the coast and rivers from pollution.
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 0598579951
e-mail: marlena.blacksea@gmail.com
Уеб сайт: Финална прес-конференция на проект MARLENA в Бургас

публикувано на: 2021-02-11
календар на събитията

ДокументиБюлетин