Lets clean Park Rosenets /Организатор - Сдружение „Активен Живот“

Инициативата „Да изчистим парк „Росенец“ се организира от сдружение „Активен Живот“, със съдействието на Община Бургас, на 24 април /събота/.
В нея могат да се включат всички желаещи. Акцията ще стартира в 09.30 часа /пред хотел „Utopia Forest“/.
Парк „Росенец“ е място за целогодишен семеен туризъм. Съвсем скоро предстои в непосредствена близост до него да бъде открито и етнографското селище „Ченгене Скеле“, което ще превърне парк „Росенец“ в още по-привлекателно място за разходки, излети, спорт и туризъм.
Част от посетителите на парка са оставили неразградими отпадъци като чаши, торбички и др. Това е провокирало организаторите да инициират мащабната акция за почистване на парка, в която може да се включи всеки доброволец.
Паркът ще бъде разделен на зони, като всяка зона ще има отговорници и място за събиране на отпадъците. Организаторите са осигурили чували и ръкавици.


The initiative "Lets clean Park Rosenets" is organized by the association "Active Life", with the assistance of the Municipality of Burgas, on April 24 , Saturday.
Everyone can join. The action will start at 09.30 in front of Utopia Forest Hotel .
Park Rosenets is a place for year-round family tourism. Very soon in its immediate vicinity will be opened also an ethnographic settlement "Chengene Skele", which will make Park Rosenets an even more attractive place for walks, excursions, sports and tourism.
Some of the visitors of the park have left non-degradable waste such as cups, bags and others. This provoked the organizers to initiate a large-scale action to clean the park, in which any volunteer can participate.
The park will be divided into zones, and each zone will have officials and a place for waste collection. The organizers provided bags and gloves.

Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон: 0876530314
e-mail:

публикувано на: 2021-04-09
календар на събитията

ДокументиБюлетин