Еко-акция за почистване на пътеката на саблеклюна

Eco action for cleaning of the Pied avocet Trail /Организатор - Лагуната на живота

Време е да освежим Пътеката на саблеклюна и да я направим приятна за разходка покрай брега на Атанасовско езеро. Включете се в нашето традиционно априлско Lagoon clean jamboree #6.
Ако имате няколко свободни часа идния четвъртък, отделете ги в помощ на Атанасовско езеро, така че заедно да създадем по-добри условия за всички тези, които през следващите месеци ще изберат лагуната за разходка, релакс и близки срещи с многобройните й обитатели. Може да изберете сутрешния или следобедния работен блок!
Какво планираме: да косим, да монтираме счупени табели, да ковем дъски, да почистим, да поставим нови инфо табели и да се забавляваме.
Саблеклюнът Атанас и неговите роднини вече са дошли и се хранят точно пред Укритието, така че елате да се запознаете с тях!
Ние ще осигурим необходимите инструменти, ръкавици и чували, както и храна и напитки, а за всички участници ще има и специален подарък от БФБ.
Очакваме ви! За въпроси 0896798908 (Радостина)


It is time to refresh the Pied avocet Trail and make it pleasant for a walk along the shores of Atanasovsko Lake. Join our traditional April Lagoon clean jamboree # 6.
If you have a few free hours next Thursday, take time to support Atanasovsko Lake, so that together we can create better conditions for all those who in the coming months will choose the lagoon for a walk, relaxation and close meetings with its many inhabitants. You can choose the morning or afternoon work block!
What we plan: to mow, to install broken signs, to forge boards, to clean, to put new info signs and to have fun.
The Pied avocet Atanas and his relatives have already come and are eating right in front of the Shelter, so come and meet them!
We will provide the necessary tools, gloves and bags, as well as food and drinks, and for all participants there will be a special gift from the BSE.
We are expecting you! For questions 0896798908 (Radostina)

Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон: 0896798908
e-mail:

публикувано на: 2021-04-15
календар на събитията

ДокументиБюлетин