Работен семинар "Морета без отпадъци"

Workshop "Seas without waste"" /
Организатор - Regional administration Burgas

Работен семинар: Добри практики за намаляване на отпадъците в крайбрежните зони и трансграничния регион България- Турция ще се проведе в хотел Аква от 10 ч.

Проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море" (Seas without waste)”


Workshop: Good practices for waste reduction in the coastal areas and the cross-border region Bulgaria-Turkey will be held at the Aqua Hotel from 10 am.

Project "Joint cross-border initiatives to reduce waste in the Aegean and Black Seas (Seas without waste)"
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон: 056894123
e-mail: upravitel-bsregion.org

публикувано на: 2021-05-25
календар на събитията

ДокументиБюлетин