Стара хартия за нова книга

Old paper for a new book /Организатор - здателство "Ентусиаст" и фондация "Културни перспективи"

Тазгодишното издание на националната екоинициатива "Стара хартия за нова книга" ще се проведе в страната. За девети път кампанията ще даде възможност на децата да научат повече за рециклирането, да разберат как да събират разделно отпадъци и да пазят природата.
Всяко дете, което заедно с възрастен придружител донесе поне 5 кг стара хартия за рециклиране, ще получи една нова детска книжка по избор, а освен това и подаръци от партньорите на инициативата.

Ново специално издание с името "Пазители на планетата" е изненадата за участниците. В книгата читателите ще намерят факти, активности и съвети за опазване на околната среда - от компостиране и намаляване употребата на пластмаса до почистване на плажовете и подпомагане на дивия живот.

Подарък за всички донесли допълнителни 5 кг хартия за рециклиране ще бъдат именно "Пазители на планетата" или вече познатите "Ти можеш да спасиш планетата" и "Грийн тийн". Максималният брой книги, които едно дете може да получи в деня на инициатиавата, е две.

А кога ще се проведе тя? След 9 септември 2021 ще бъдат обявени градовете, ден, час и място на провеждане

The annual edition of the national eco-initiative "Old paper for a new book" will be held in the country. For the ninth time, the campaign will give children the opportunity to learn more about recycling, learn how to collect waste separately and protect nature.
Each child who brings at least 5 kg of old paper for recycling together with an adult companion will receive a new childrens book of their choice, as well as gifts from the partners of the initiative.

A new special edition called "Guardians of the Planet" is a surprise for the participants. In the book, readers will find facts, activities and tips for protecting the environment - from composting and reducing the use of plastic to cleaning beaches and supporting wildlife.

A gift for all children who brought an additional 5 kg of paper for recycling will be "Guardians of the Planet" or the already familiar "You can save the planet" and "Green Teen". The maximum number of books a child can receive on the day of the initiative is two.
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-09-08
календар на събитията

ДокументиБюлетин