Фотоконкурс по СОП Сътрудничество в Черноморски басейн

Black Sea Basin Projects PHOTO Contest /Организатор - ENI CBC Black Sea Basin Programme

За Деня на европейското сътрудничество 2021 г. СОП за сътрудничество в Черноморския басейн провежда конкурс за снимки на проекти. Снимките улавят най -добрите моменти на сътрудничество и представят вдъхновяващи изображения около басейна на Черно море.
Повече от 30 проекта се присъединяват към конкурса и от 21 до 29 септември можете да гласувате за любимата си снимка. Кликнете върху снимката, за да активирате опцията за гласуване!
Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 30 септември. За проект MARLENA може да гласувате чрез линк https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/black-sea-basin-projects-photo-contest/?contest=photo-detail&photo_id=7866#img, чрез кликване по веднъж на ден.

Black Sea Basin Projects PHOTO Contest
For European Cooperation Day 2021, ENI CBC Black Sea Basin Programme is running a Projects PHOTO Contest. The pictures capture the best moments of cooperation and feature inspiring images around the Black Sea basin.
More than 30 projects join the contest and from September 21-29, you can vote for your favorite picture. Click on the photo to activate the vote option!
The contest winners will be announced by September 30.
Click on the photo to activate the vote option! You have also the option to share your photo on social media to promote it! You can add #ECDay2021 and #BlackSeaBasin to promote the campaign and the programme.
The contest is set up to one vote per day, every new day. https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/black-sea-basin-projects-photo-contest/?contest=photo-detail&photo_id=7866#img
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2021-09-21

последна промяна(last update):2021-09-21
календар на събитията

ДокументиБюлетин