Европейски пакт за климата

European Climate Pact /Организатор - European commission

Mоят свят. Моето действие. Нашата планета.

Европейският пакт за климата насърчава всички да действат. Това е движение на хора, обединени около обща кауза, всяко от които предприема стъпки в собствените си светове, за да изгради по-устойчива Европа за всички нас. Иницииран от Европейската комисия, Пактът е част от Европейския зелен пакт и помага на ЕС да постигне целта си да бъде първият неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г.

Можете да се включите, независимо дали сега започвате да предприемате действия в областта на климата или вече работите в тази област, за да постигнете промяна във вашия свят.

My world. My action. Our planet.

The European Climate Pact encourages everyone to act. It is a movement of people united around a common cause, each taking steps in their own worlds to build a more sustainable Europe for us all. Launched by the European Commission, the Pact is part of the European Green Deal and is helping the EU to meet its goal to be the first climate-neutral continent in the world by 2050.

You can get involved whether you are just starting out on your climate action journey or already working to make a difference in your world.
Публикувано от: Seas without waste

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: Европейски пакт за климата

публикувано на: 2021-10-06
календар на събитията

ДокументиБюлетин