Засаждане на живи коледни елхи в Бургас

Live Christmas Tree Campaign Action /Организатор - СНЦ

Акцията е част от КАМПАНИЯ ЖИВА ЕЛХА на сдружение "Зелена Странджа" в Бургас и ще се проведе на 8.01.2022 в двора на Иновативно училище в Бургас.
Хората избират „Живата коледна елха“, защото допринася за:
Истинската празнична атмосфера и свеж аромат във вашия дом;
Доброто настроение на децата и близките;
Подобряване на зелената система и чистия въздух в Бургас;
Намаляване на броя на изрязаните коледни елхи;
Ограничаване на използването на пластмаса;
Осигуряване на работата на производителите в региона.

Live Christmas Tree Campaign Action "Plant and grow a Christmas tree" is organized by Green Strandja NGO. The event will be held on 8.01.2022 in the Innovative high school in Burgas.
People choose the “The Live Christmas Tree" because it contributes to:
The real festive atmosphere and fresh aroma in your home;
The good mood of children and loved ones;
Improving the green system and clean air in Burgas;
Reducing the number of cut Christmas trees;
Limiting the use of plastic;
Ensuring the work of producers in the region.

Публикувано от:

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2022-01-06

последна промяна(last update):2022-01-18
календар на събитията

ДокументиБюлетин