Опазване на биоразнобразието във влажните зони в Черноморски и Средиземноморски регион

Protection and Preservation of Natural Environment in wetlands in Black sea and Mediterranion region /Организатор - Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria и Българска фондация Биоразнообразие

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) се ангажираха да организират международен уебинар Опазване и устойчиво използване на солените влажни зони в Черно море и Средиземно море регион на 2 февруари.
В хода на уебинара ние се стремим да съберем ключови партньори от Черноморския и Средиземноморския регион, за да споделят най-добри практики за устойчиво използване на влажните зони със солена вода, които могат да бъдат копирани или прехвърлени на други обекти. Уебинарът ще отпразнува WWD 2022 и ще подчертае значението на влажните зони със солена вода за хората и природата.

Bulgarian Biodiversity Foundation (BBF), Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB), and Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA) have committed to organizing an international webinar Conservation and sustainable use of saltwater wetlands in the Black Sea and Mediterranean region on 2nd of February.
In the course of the webinar, we aim to bring together key partners from the Black Sea and Mediterranean regions to share best practices for sustainable use of saltwater wetlands that could be replicated or transferred to other sites. The webinar will celebrate WWD 2022 and highlight the importance of saltwater wetlands for people and nature.
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:
Уеб сайт: Опазване на биоразнобразието във влажните зони в Черноморски и Средиземноморски регион

публикувано на: 2022-02-02

последна промяна(last update):2022-02-02
календар на събитията

ДокументиБюлетин