Почистване на Черноморското крайбрежие

Cleaning of the Black sea coast /Организатор - СНЦ Приятели на морето

Община Бургас, съвместно с водолазите от СНЦ „Приятели на морето“, отново ще почистят отложените по морското дъно отпадъци в акваторията на Бургаския залив. Екоинициативата ще се проведе в двата празнични дни, Лазаровден и Цветница (16 и 17 април), в района на Морска гара - Бургас и Ченгене скеле.
Водолазната акция е предшествана от проучване на екологичното състояние на морската околна среда и намиращите се в нея отпадъци както на повърхността, така и на дъното. Проучването се реализира в 6 избрани полигона на Бургаския залив (зони с повишен антропогенен натиск): Пристанище Бургас, Пристанище Сарафово, акваторията на Северен и Централен плаж, Ченгене скеле и остров Св. Анастасия.

The Municipality of Burgas, together with the divers from the NGO "Friends of the Sea", will again clean the waste deposited on the seabed in the waters of the Burgas Bay. The eco-initiative will be held on two holidays, Lazarus Day and Palm Sunday (April 16 and 17), in the area of ​​the Sea Station - Burgas and Chengene Scaffolding.
The water supply activity is preceded by the study of the ecological condition of the marine environment and those located in it both on the surface and on the bottom. The study is carried out in 6 selected landfills in the Gulf of Burgas (areas with increased anthropogenic pressure Port of Bourgas, Port of Sarafovo, the waters of the North and Central beaches, Chengene scaffolding and the island of St. Anastasia.
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2022-04-15
календар на събитията

ДокументиБюлетин