Фестивал на приложните изкуства и екологията по случай световния ден на влажните зони

Festival of applied arts and ecology to mark World Wetlands Day /
Организатор - Фондация " Виа Понтика"

Фестивал на приложните изкуства и екологията по случай световния ден на влажните зони
За да отбележи Световния ден на влажните зони, Фондация Виа Понтика проведе редица образователни програми за деца и ученици под формата на арт събития. В партньорство с училищното ръководство на ОУ “Александър Георгиев – Коджакафалията“ на 08.02.2019 г се състоя за втора поредна година „Арт Ивент“ –фестивал на приложните изкуства и екологията.


To mark World Wetlands Day, the Via Pontica Foundation held a number of educational programs for children and students in the form of art events. In partnership with the school leadership of “Alexander Georgiev – Kodjakafaliyata” Primary School, on 08.02.2019, for the second consecutive year the “Art Event” –a festival of applied arts and ecology.
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: office@viapontica.org
Уеб сайт: Фестивал на приложните изкуства и екологията по случай световния ден на влажните зони

публикувано на: 2019-02-19
календар на събитията

ДокументиБюлетин