ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ В БУРГАС

BURGAS IS INVITING LOCALS TO HELP CLEAN UP OUR CITY! /Организатор - Община Бургас

Ден преди настъпването на Първа пролет /20 март/ Община Бургас стартира дейностите по традиционната кампания за пролетно почистване. Мащабната еко акция и тази година ще обхване всички териториални дирекции, квартали и съставни селища на общината.
Дейностите включват ръчно и машинно почистване на териториите за обществено ползване, почистване на регули, дъждоприемни шахти, крайпътни терени, плажни ивици, измиване на улици, събиране и изнасяне на строителни, едрогабаритни и растителни отпадъци. Изготвен е конкретен график по дни за съответните жилищни комплекси, квартали и населени места.
За реализацията на предвидените дейности са осигурени 22 специализирани машини и работници от сметопочистващата фирма "Титан Бургас".
Община Бургас призовава всички граждани, учебни и здравни заведения, административни служби и търговски обекти да се включат активно в инициативата и да почистят заедно своите домове, тавани, мазета, офиси, междублокови пространства, дворове и градинки. За всички ще бъдат осигурени ръкавици и чували за еднократна употреба и своевременно извозване на събраните отпадъци. За заявки и допълнителна информация на тел. 056/843 891.
Старите мебели, едрогабаритните и строителните отпадъци от ремонти в домакинствата могат да бъдат предадени на фирма "Титан Бургас" безплатно, след подаване на заявка за извозването им на тел.: 056 852 337.
В противен случай ще бъдат налагани санкции и глоби на жителите, които изхвърлят строителни и едрогабаритни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или ги поставят до тях, тъй като нарушават на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас.
Общинска администрация призовава бургазлии да се съобразят с графика за почистване на своя район и изнесат отпадъците си в съответния период.
Дейностите по пролетното почистване ще продължат до 30 май, а дните и местата, в които ще бъдат извършвани, са упоменати в график НА САЙТА .


On the 20th of March, a day before the beginning of spring, the Municipality of Burgas will start preparations for the traditional spring clean-up campaign. This major initiative will include all boroughs and nearby villages.
Public areas, rainwater shafts, roads, coasts will all be cleaned either manually or mechanically. People, involved in the event, will also have to collect any large-scale construction and plant waste. A specific daily schedule has been prepared for the respective residential complexes, districts and settlements.

22 specialized machines and many workers will be provided by the "Titan Burgas" waste removal company for the realisation of the envisaged activities.

The Municipality of Burgas calls all citizens, educational and healthcare facilities, administrative offices and retail outlets to actively participate in the initiative and to clean together their homes, attics, cellars, offices, inter-block spaces, yards and gardens. Disposable gloves and sacks will be provided for all as well as on-time collection of the waste. For queries and additional information call tel. 056/843 891.
Old furniture, large-scale construction waste from household repairs can be handed over to Titan Burgas free of charge after submitting a request for their removal at tel .: 056 852 337
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37751
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон: 056 852 337
e-mail:
Уеб сайт: ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ В БУРГАС

публикувано на: 2019-03-20
календар на събитията

ДокументиБюлетин