Бургас Рециклира - проект 420 табели"- работилница 2

Burgas recycle project 420 boards Workshop /Организатор - Burgas recycle

Бургас Рециклира - проект "420 табели" - работилница 02
Eнтусиастите от Бургас Рециклира те канят да се включиш в нашата работилница 420 табели. Идеята - да мотивираме и други хора да започнат да пазят природата чиста и да им напомним, че опазването ѝ е обща отговорност.
За да имате максимално поле за креативна изява, във второто издание на събитието ще имате възможноста да забъркате собствени цветове бои, с които да изрисувате и надпишете своята табела. Всички табели са предварително подготвена от нас от стари палети и дъски от солниците, така че не се птитеснявайте няма да ви се наложи да работите с чукове и винтоверти. Мястото е градинката на Операта (при лошо време, ще сме в Читалище Хамалогика), датата - 23.03. (събота) от 14:00 часа. Събитието е подходящо за малки и големи. Необходимо е само да си носите свежите идеи и доброто настроение ние сме осигурили достатъчно боички и четки за творчество


why the enthusiasts from BurgasRecycle invite you to join our workshop "420 plates". The idea is to motivate other people to keep nature clean and to remind them that its preservation is a shared responsibility.
In order to have the maximum space for creativity, in the second edition of the event you will have the opportunity to mix your own colors of paint with which to paint your nameplate. All the boards are prepared by us from old pallets and saltboards, so do not worry, you will not have to work with hammers and screwdrivers. The place in which it will be held is the garden of the Opera House (in bad weather, we will be at Chamalogika Chitalishte), the date - 23.03. (Saturday) from 14:00. The event is suitable for both childrenl and adults . You only need to have fresh ideas and a good mood.

Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail:

публикувано на: 2019-03-21
календар на събитията

ДокументиБюлетин