Почистване и ремонт на инфраструктура на пътеката край река Младежка в Странджа

Cleaning and repair of infrastructure along the Mladezhka River trail in Strandja /Организатор - университет

Над 200 студенти и преподаватели от Университет„ Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ще открият седмицата на гората в природен парк „Странджа“ с поход до природната забележителност пещерите и изворите на река „Младежка“. Те ще подновят и възстановят съществуващата инфраструктура, ще почистят района и ще го подготвят за предстоящия туристически сезон. Младите хора от различни специалности ще демонстрират пред останалите специфични умения, необходими за действие, развлечения и оцеляване в природна среда.

More than 200 students and professors from "Prof. Dr. Assen Zlatarov" University in Burgas will selebrate The Forest week in the Strandja Nature Park with a hike to the natural sight of the caves and the springs of the Mladejka River. They will renew and restore the existing infrastructure, clean up the area and prepare it for the upcoming tourist season. Young people from different specialties will demonstrate the other specific skills needed for action, entertainment and survival in a natural environment.
Публикувано от: Vladimir Dimitrov

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com
Уеб сайт: Почистване и ремонт на инфраструктура на пътеката край река Младежка в Странджа

публикувано на: 2019-03-30
календар на събитията

ДокументиБюлетин