За деня на земята- кампания за почистване на плажа в Поморие

Earth day and a campaign for cleaning of the beach of Pomorie /Организатор - Съвет за развитие на туризма гр.Несебър

Кампания за разделно събиране на отпадъци на плаж Пясъчна Коса в гр. Поморие , която се организира в рамките на проект Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда - BSB257, финансиран по програма „Черноморски Басейн 2014-2020“. JPS кооpдинати на мястото за събиране: 42.580792, 27.632648

Cleaning campaign (separate gatehering of wastes) in Pomorie- beach Pyasachna kosa, organized under the project Strategy for Zero Waste for Good Environmental Status - BSB257 funded under the Black Sea Basin 2014-2020 Program. Gathering JPS кооpдинати: 42.580792, 27.632648
Публикувано от: Adm. Black sea initiatives

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: brta1@mail.bg

публикувано на: 2019-04-19
календар на събитията

ДокументиБюлетин