Почистване на Маслен нос

Cleaning of cape Maslen nos /
Организатор - Сдружение Зелена Странджа

Почистване на района на Маслен нос, плаж Мириус и Мидения плаж.

Сборен пункт - резиденция Перла, в околностите на град Приморско, 10.00 часа, 3.05.2019 г., петък.

В почистването ще вземат участие студенти от Университет„ Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, местни жители и доброволци.

Осигурени са чували, ръкавици, сандвичи, вода, извозване на събраните отпадъци. За студентите е осигурен транспорт от паркинга на Университета в 9.00 часа.

Акцията се организира от Сдружение "Зелена Странджа" в рамките на проект "Marine and River Litter Elimination New Approach/ MARLENA", BSB 139

СНИМКИ И ВИДЕО ОТ АКЦИЯТА


Cleaning eco action of the area of Maslen nos Cape, Mirius Beach and Shell Beach near the town of Primorsko.

The gathering place - Perla Residence, 10.00 a. m., 3.05.2019, Friday.

Students from the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas, local residents and volunteers will take part in the cleaning eco action.

Sacks, gloves, sandwiches, water, shipment of collected waste are provided. Students are provided with a transport from the parking lot of the University at 9.00.

The action is organized by the Green Strandja Association within the project "Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA", BSB 139
Публикувано от: Vladimir Dimitrov

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com

публикувано на: 2019-04-24

последна промяна(last update):2019-06-07
календар на събитията

ДокументиБюлетин