Детски лагер на палатки в Странджа

Children ecocamp in Strandja /Организатор - Сдружение Зелена Странджа

Сдружение Зелена Странджа организира палатков еко-лагер в Странджа за деца от 7 до 14 г. с осигурен транспорт от Бургас и обратно по случай Денят на детето.

Лагерът е част от дейността на сдружението по проект MARLENA BSB 139.

Децата ще имат възможност да участват в спортни и образователни игри сред природата, да придобият нови знания за опазването на околната среда, историята и планинарството.

За да се включат в лагера, желаещите деца трябва да отговорят правилно на
НАШИЯ ВЪПРОСНИК

Ето и пълната програма на лагера:

31 май /Петък/:

18.30 - Тръгване от паркинга на магазин Била до автогара Запад в Бургас;
19.30 - Устройване на палатков лагер в м. Петрова нива, приготвяне на лагерен огън и вечеря под звездите;
Беседа - "Защо не трябва да си изхвърляме боклука сред природата?"

ВТОРИ ДЕН: 1 юни /Събота/

7.30 – Ставане, измиване, събиране на багаж;
8.00 – Приготвяне на закуска - сандвичи /продуктите ще бъдат осигурени/;
9.00 - Изграждане и преминаване по въжен тролей, стрелба с лък;
11.30 – Беседа за Илинденско-Преображенското въстание, посещение на историческия музей;
12.00 - Обяд - осигурен от организаторите;
13.00 - Демонстрация по оказване на първа помощ, транспортиране на пострадал с подръчни материали;
13.30 - Преход до река Велека с почистване на отпадъци от гората - 4 км в двете посоки;
16.00 – Отпътуване за Бургас;
17.00 – Пристигане в Бургас на паркинга на магазин Била.


Green Strandja Association organizes a eco-camp in Strandzha for children from 7 to 14 years of age with a transport from Burgas and back on the occasion of the Day of the Child.

The camp is part of the MARLENA BSB 139 Project.

Children will have the opportunity to participate in sports and educational games in the wild, to acquire new knowledge about the environment, history and mountaineering.

In order to get involved in the camp, those the children who are interested must answer to OUR QUESTIONNAIRE correctly

Here is the complete program of the camp:

May 31 /Friday/

18.30 - Departure from the parking lot of Billa to the bus station in Burgas;
19.30 - Settlement of camp camp in Petrova niva, preparation of camp fire and dinner under the stars;
Talk - "Why do not we have to throw our garbage out of nature?"

SECOND DAY: June 1 / Saturday /

7.30 - Getting, washing, luggage;
8.00 - Preparation of breakfast - sandwiches / products will be provided /;
9.00 - Construction and crossing by cable trolley, archery;
11.30 - Talk about the Ilinden-Preobrazhenie Uprising, a visit to the Historical Museum;
12.00 - Lunch - provided by the organizers;
13.00 - Demonstration of first aid, transportation of a victim with handy materials;
13.30 - Hike to the Veleka River with an action of cleaning of waste from the forest - 4 km in both directions;
16.00 - Departure to Bourgas;
17.00 - Arrival in Burgas in the parking lot of Billa.
Публикувано от: Vladimir Dimitrov

Данни за контакт

Tелефон:
e-mail: info@zelenastrandja.com

публикувано на: 2019-05-29

последна промяна(last update):2019-05-29
календар на събитията

ДокументиБюлетин