Световен ден на рециклирането





През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Тази година денят ще се чества за четвъртити път с фокус върху рециклиращите герои - почитайки отделните хора, обществата и организациите, които задвижват промяната към по-устойчиво използване на ресурсите чрез рециклиране.

С продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменеието на климата.

Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година.



ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2021-03-18/
календар на събитията

Документи



Бюлетин