ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BSB552 REDMARLITTER

На 12 август 2021 г. от 09:30 ч. в сградата на Община Бургас се проведе заключителна пресконференция по проект BSB552 „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter)

Работата по изпълнение на проекта приключва със среща на партньорите по проекта в периода  10-12 август 2021 г. Водещ партньор на проекта е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са: Община Бургас, Университет „Овидиус“ – Констанца и Държавен университет на Тбилиси.

Проект „BSB552 RedMarLitter се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.Продължителността на проекта е 30 месеца (от септември 2018 до февруари 2021 г.), с общ бюджет 580 335.60 € (1135014.12 лв.), като безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 533 908.74 € (1044212.96 лв.).

Постигнати резултати на проекта са:

-       Идентифициране на замърсяването с твърди отпадъци в Черноморския басейн с фокус върху определени представителни територии и проследяване на основните замърсяващи потоци;

-       Разработване на компютърно моделирана карта на разпространението на твърдите отпадъци в Черно море;

-       Провеждане на пилотно почистване чрез разработени по проекта иновативни методи в избрани пилотни територии;

-       Създаване на Наръчник за екологосъобразно третиране на твърдите морски отпадъци;

 

Презентация на резултатите със снимки, видео и линкове: https://bit.ly/3s8UI8d

 

Повече информация:

www.redmarlitter.euФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2021-08-13/
календар на събитията

ДокументиБюлетин