Традиционната консервационна бригада на Поморийско езеро

Традиционната консервационна бригада на Зелени Балкани в района на Поморийско езеро тази година  се проведе от 1-ви до 6-ти септември. Тази година бригадата се провежда като част от проект LIFE19 NAT/BG/000804 Живот за Поморийската лагуна (https://lifeforpomorielagoon.eu/), в който „Зелени Балкани“ си партнира с М-Поморийски солници ЕООД, Българска Фондация Биоразнообразие и биологична станция Тур дьо Валат, Франция. Стартът на бригадата беше на 1-ви септември с пристигане и настаняване на участниците в Поморие. Тази година работата е в ремонтиране и насипване със субстрат на малкия остров пред посетителски център „Поморийско езеро“, който е частично разрушен от водата през зимата. Други дейности, които могат да се извършват при достатъчен брой участници, са: почистване от растителност на големия остров и укрепване на дървените платформи в езерото. Осигуряваме инструменти и ръкавици за работа. Работата се провежда основно в часовете до обяд, а следобедите са със свободна програма. И тази година в прохладните часове се представят тематични презентации и обучения за всички желаещи. Всички участници имаха възможност да наблюдават птиците в езерото с помощта на бинокли и зрителни тръби, да научат повече за дивия живот в Поморийската лагуна, особеностите на нейните местообитания и природозащитните дейности на Зелени Балкани за опазване и възстановяване на това уникално късче природа.
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2021-09-11/
календар на събитията

ДокументиБюлетин