Европейски ден на морето

20 май е Европейският ден на морето.

Създаден през 2008 г., Европейският ден на морето (EMD) е годишната среща на ЕС по морските въпроси и устойчив син растеж и мястото, където се срещат „Лидерите на океана“, както гласи мотото. Това е и публично събитие, което достига до млади хора и граждани в цяла Европа чрез местни събития под етикета EMD.

EMD не само даде възможност за много партньорства и сътрудничество по проекти между заинтересованите страни, но също така допринесе за поставянето на необходимостта от устойчиво управление на океанските ресурси на по-високо място в дневния ред на ЕС.

Заинтересованите страни като цяло намират Европейския ден на морето за чудесна възможност да се докоснат до стратегически партньори, да установят нови контакти и мрежи, да получат видимост за своите проекти, идеи, дейности и постижения, да получат нова представа за развиващата се политика на ЕС и пейзажа на финансиране и да дадат принос във формулирането на европейската морска политика.

През 2018 г. форума по случай ЕМД се проведе в Бургас.ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

/2022-05-20/
календар на събитията

ДокументиБюлетин