Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморски регион -MARLENA
  • 27.02.2019 / 15 -: 19 ч.

Местни и регионални политики и инициативи за сътрудничество за намаляване на речните и морски отпадъци в Черноморски регион

На 27.02.2019 г. в гр. Бургас ще се проведе информационна среща по проект: „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA Тема:...

Събитието е отминало
Финална прес-конференция на проект MARLENA в Бургас -MARLENA
  • 12.02.2021 / 10 : 30 -: 12 ч.

Финална прес-конференция на проект MARLENA в Бургас

Финалната прес конференция на СНЦ "Зелена Странджа" по проект MARLENA ще се проведе на 12.02.21 г. от 10,30 в сградата на бизнес-инкубатор в Бургас. Пред...

Събитието е отминало
Кръгла маса в Одеса, Украйна -MARLENA
  • 20.09.2019 - 21.09.2019 / 10 -: 16 ч.

Кръгла маса в Одеса, Украйна

Кръгла маса за обсъждане на добри практики за управление на отпадъците и дейности за повишаване на ангажираността за опазване на чистотата...

Събитието е отминало
ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС -MARLENA
  • 25.09.2019 / 10 -: 18 ч.

ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС

ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС На 25 септември 2019 г. в експозиционен...

Събитието е отминало
Развитие за енергийните кооперативи в България -MARLENA
  • 21.10.2021 / 10 ч.

Развитие за енергийните кооперативи в България

Регионална среща на тема :Развитие за енергийните кооперативи в България Регистрирайте се тук : https://bit.ly/2YTS2AV

Събитието е отминало